Οι Προγραμματικές Κατευθύνσεις και η Διακήρυξη της Σ.Π.Α.Κ.

 • Προγραμματικές κατευθύνσεις της Σ.Π.Α.Κ.
 • Η Συνεπής Πολιτική Αριστερή Κίνηση (Σ.Π.Α.Κ.) είναι η πολιτική οργάνωση που δημιούργησαν  οι μαρξιστές-λενινιστές  τον Απρίλη του 1967, ύστερα από τις προσπάθειες που ξεκίνησαν το 1964  με την έκδοση του περιοδικού «Αναγέννηση» που εγκαινίασε την δημόσια αντιπαράθεση τους με την οπορτουνιστική πολιτική της ΕΔΑ και έθεσε σαν στόχο την ανασύνταξη των δυνάμεων του αριστερού κινήματος.
  Η ίδρυση της έγινε από Σύσκεψη Στελεχών της Συνεπούς Αριστεράς που συνήλθε στην Αθήνα τον Απρίλη του 1967. Η Ιδρυτική Σύσκεψη υιοθέτησε ομόφωνα την  «Απόφαση για τις προγραμματικές και καταστατικές κατευθύνσεις της Συνεπούς Πολιτικής Αριστερής Κίνησης» και την «Διακήρυξη προς όλους τους λαϊκούς αγωνιστές, προς όλους τους εργαζόμενους της χώρας μας».
   Η Διακήρυξη δημοσιεύτηκε στην  «εβδομαδιαία εφημερίδα στην υπηρεσία της Συνεπούς Αριστεράς», στο «ΛΑΪΚΟ ΔΡΟΜΟ», αρ. φύλλου 11, το Σάββατο 8 Απριλίου 1967. Την παρουσιάζουμε στον ιστότοπο μας σε δακτυλογραφημένη  αναπαραγωγή της.
  Η «Απόφαση για τις προγραμματικές και καταστατικές κατευθύνσεις της Συνεπούς Πολιτικής Αριστερής Κίνησης» δημοσιεύτηκε στο επόμενο φύλλο του «ΛΑΪΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ» (αρ.12, Σάββατο 15 Απριλίου 1967) και την παρουσιάζουμε εδώ από μπροσούρα αναδημοσίευσης της  των εκδόσεων «ΛΑΪΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ».

   

   

  Διαβάστε εδώ τις προγραμματικές κατευθύνσεις της Σ.Π.Α.Κ.
   

   

  Διαβάστε εδώ την Διακήρυξη
   

  Περίοδος: 
  Κατηγορία Εντύπου: 

  Διάδωσέ το