Οι «ΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ» άνοιξαν το 2002 ένα νέο κύκλο της εκδοτικής δραστηριότητας τους, μετά από εκείνον  που ξεκίνησαν την δεκαετία του 1970 και συνδέεται με ένα συνεχές  νήμα με τις  «ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ», που δημιουργήθηκαν από το μαρξιστικό-λενινιστικό κίνημα στις αρχές του 1963.

Οι «ΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ» επιδιώκουν να γνωρίσουν στο αναγνωστικό κοινό κείμενα και ντοκουμέντα του κομμουνιστικού κινήματος, ιδιαίτερα του μαρξιστικού-λενινιστικού κινήματος, και του ευρύτερου προοδευτικού κινήματος.

Θέλουν να συμβάλουν στον ευρύτερο ιδεολογικοπολιτικό προβληματισμό και στην προβολή και αναζήτηση καίριων απαντήσεων στα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν το αριστερό και προοδευτικό κίνημα.