Οι Προγραμματικές Κατευθύνσεις και η Διακήρυξη της Σ.Π.Α.Κ.

  • Προγραμματικές κατευθύνσεις της Σ.Π.Α.Κ.
  • Η Συνεπής Πολιτική Αριστερή Κίνηση (Σ.Π.Α.Κ.) είναι η πολιτική οργάνωση που δημιούργησαν  οι μαρξιστές-λενινιστές  τον Απρίλη του 1967, ύστερα από τις προσπάθειες που ξεκίνησαν το 1964  με την έκδοση του περιοδικού «Αναγέννηση» που εγκαινίασε την δημόσια αντιπαράθεση τους με την οπορτουνιστική πολιτική της ΕΔΑ και έθεσε σαν στόχο την ανασύνταξη των δυνάμεων του αριστερού κινήματος.

    Σελίδες