Συγγραφέας: 
Συλλογικό έργο
Διαστάσεις: 
20x14 εκ.
Έτος Έκδοσης: 
2013
Σελίδες: 
210

Σημείωμα έκδοσης

Οι «Μορφωτικές Εκδόσεις» παρουσιάζουν σειρά ντοκουμέντων του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας, που δημοσιεύθηκαν στη διάρ­κεια της γενικευμένης, δημόσιας πολεμικής του ενάντια στην καθο­δήγηση του ΚΚΣΕ και στο σύγχρονο ρεβιζιονισμό, στα χρόνια 1963 - 1964. Η παρουσίαση αυτών των ντοκουμέντων γίνεται σε μορφή ανα­τύπωσης από τις «Ιστορικές Εκδόσεις».

Στον τόμο αυτό περιλαμβάνονται δυο αξιοσημείωτες, από πολιτική και ιστορική άποψη, εκδόσεις. Η πρώτη έκδοση, με το γενικό τίτλο «Για το ζήτημα του πολέμου και της ειρήνης», κυκλοφόρησε από τις «Ιστορικές Εκδόσεις», το 1964 και περιέχει τα παρακάτω τρία βαρυ­σήμαντα κείμενα, με τους επιμέρους τίτλους:

α) «Οι απολογητές του νεο-αποικισμοΰ». Άρθρο της «Λαϊκής Ημε­ρησίας» και της «Κόκκινης Σημαίας» του Πεκίνου, που δημοσιεύθη­κε στις 22 Οκτωβρίου 1963. Σχετικά με την ανοιχτή επιστολή της ΚΕ του ΚΚΣΕ.

β) «Δυο διαφορετικές γραμμές στο ζήτημα του πολέμου και της ει­ρήνης». Άρθρο της «Λαϊκής Ημερησίας» και της «Κόκκινης Σημαίας» του Πεκίνου, που δημοσιεύθηκε στις 19 Νοεμβρίου 1963. Σχετικά με την ανοιχτή επιστολή της ΚΕ του ΚΚΣΕ.

γ) «Δύο διαμετρικά αντίθετες πολιτικές για την ειρηνική συνύπαρ­ξη». Άρθρο της «Λαϊκής Ημερησίας» και της «Κόκκινης Σημαίας» του Πεκίνου, που δημοσιεύθηκε στις 11 Δεκεμβρίου 1963. Σχετικά με την ανοιχτή επιστολή της ΚΕ του ΚΚΣΕ.

Η δεύτερη έκδοση, που περιλαμβάνεται στον παρόντα τόμο, περιέ­χει το βαρυσήμαντο άρθρο με τον τίτλο «Ο χρουστσοφικός ψευδοκομμουνισμός και τα ιστορικά διδάγματα που δίνει στον κόσμο», το οποίο δημοσιεύθηκε στη «Λαϊκή Ημερησία» και στην «Κόκκινη Ση­μαία» του Πεκίνου, στις 13 Ιουλίου 1964 και αποτελεί απάντηση στην ανοιχτή επιστολή της ΚΕ του ΚΚΣΕ της 14 Ιουλίου 1963. Κυκλοφόρησε από τις «Ιστορικές Εκδόσεις» το 1964.

Τα κείμενα, που περιέχονται στις δυο εκδόσεις αυτού του τόμου, εί­ναι σε μετάφραση Γιάννη Χοτζέα.

Με τα κείμενα του ΚΚΚίνας κορυφώνεται η ιδεολογικο-πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στο ΚΚΚίνας και στην καθοδήγηση του ΚΚΣΕ, η οποία ξεκίνησε σταδιακά, ΰστερα από το 20ό Συνέδριο του ΚΚΣΕ, το 1956, ένα συνέδριο που αποτέλεσε την αφετηρία της αντεπαναστατικής στροφής και οδήγησε τελικά στον εκφυλισμό και την καπιταλιστική παλινόρθωση τη Σοβιετική Ένωση και τις άλλες ρεβιζιονιστικές χώρες.

Στις επιθέσεις της καθοδήγησης του ΚΚΣΕ, το ΚΚΚίνας απαντάει μ' ένα συνολικό τρόπο, συνοψίζοντας όλα τα ζητήματα αρχών και γε­νικής γραμμής του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος. Η διατύπωση των γενικών αρχών σηματοδοτεί τη ρήξη του ΚΚΚίνας με τους σοβιε­τικούς ρεβιζιονισιές, εξέλιξη η οποία επηρεάζει και επιταχύνει τις διεργασίες παρόμοιου χαρακτήρα, που είχαν αναπτυχθεί στο εσωτε­ρικό πολλών άλλων κομμουνιστικών κομμάτων ύστερα από το 20ό συ­νέδριο, οδηγώντας, κύρια μετά το 1963, στη δημιουργία μιας σειράς νέων μαρξιστικών-λενινιστικών κομμάτων και οργανώσεων και τη γε­νική ρήξη τους με το ντόπιο ρεβιζιονισμό, σε κάθε συγκεκριμένη χώ­ρα.

Στην Ελλάδα, η πρωτοβουλία δημιουργίας του μαρξιστικού-λενινιστικού κινήματος ανήκει σε πρώην εξόριστους κομμουνιστές. Στις αρ­χές του 1963, δημιουργήθηκαν οι «Ιστορικές Εκδόσεις», που με την έκδοση έργων του Μάο Τσετούνγκ και ντοκουμέντων αντιρεβιζιονιστικής πολεμικής του ΚΚΚίνας (άρθρων της «Λαϊκής Ημερησίας» του Πεκίνου κ.ά.) έστελναν μηνύματα προς πολλές κατευθύνσεις και, πρακτικά, προωθούσαν τη δουλειά για μια προκαταρκτική συσπείρω­ση κομμουνιστών μαρξιστών-λενινιστών γύρω από ένα κέντρο. Τον Ιούνη του 1964, πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα σύσκεψη μιας ομάδας κομμουνιστών, κύρια πρώην εξόριστων του Αη-Στράτη, που δημιούργησαν τον πρώτο οργανωμένο πυρήνα των μαρξιστών-λενινιστών της Ελλάδας. Και τον Οκτώβρη της ίδιας χρονιάς, εκδόθηκε το περιοδικό «Αναγέννηση», που αποτέλεσε την πρώτη δημόσια εμφάνιση του μαρξιστικού-λενινιστικού κινήματος της Ελλάδας και εγκαινίασε την ανοιχτή αντιπαράθεση του με το σύγχρονο ρεβιζιονισμό και τους φορείς του. Για δυόμισι περίπου χρόνια, από τον Οκτώβρη του 1964 ως την επιβολή της στρατιωτικοφασιστικής δικτατορίας, τον Απρίλη του 1967, η «Αναγέννηση», με εκδότη τον Ισαάκ Ιορδανίδη και υπεύθυνο συντάκτη τον Γιάννη Χοτζέα, στάθηκε το ιδεολογικοπολιτικό και οργανωτικό κέντρο σημαντικών προσπαθειών και αγώνων που θεμελίωσαν το σύγχρονο μαρξιστικό-λενινιστικό κίνημα της Ελλάδας.

Αθήνα 2013
Οι «ΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ»

Tags: 
ΚΚΚίνας, ΚΚΣΕ, ρεβιζιονισμός

Διάδωσέ το