Συγγραφέας: 
Α. Ροθστάιν
Διαστάσεις: 
23x16
Έτος Έκδοσης: 
2017
Σελίδες: 
436

Πρόλογος

Οι Μορφωτικές εκδόσεις έχουν την τιμή να επανεκδόσουν με αφορμή τα 100 χρόνια από την Οκτωβριανή Επανάσταση - το βιβλίο του Α. Ροθστάιν με τον τίτλο «Η ιστορία μιας εποχής». Το σπουδαίο βιβλίο του Α. Ροθστάιν, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου γράφτηκε στο τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και εκδόθηκε στην Αγγλία το 1950. Χαρακτηρίζεται από τη γραφυρότητα της γραφής, το εύληπτο και κατανοητό των νοημάτων του, την αντικειμενικότητά του και ένα επιστημονικό υλιστικό τρόπο γραφής.

Σήμερα που μαίνεται η ιστορική αναθεώρηση και γιγαντώνει ο αντικομμουνισμός με επίκεντρο τα χρόνια της σοσιαλιστικής οικοδόμησης στην ΕΣΣΔ το βιβλίο του Α. Ροθστάιν αποτελεί ένα ανεκτήμητο εργαλείο για κάθε συνειδητό κομμουνιστή και λογικά σκεπτόμενο εργαζόμενο. 100 χρόνια από την επανάσταση η οποία τάραξε τον κόσμο και έφερε τα «πάνω-κάτω» στο 1/6 της παγκόσμιας γης, είναι απόλυτα αναγκαίο να αναστοχαστούμε για το χτες και το σήμερα. Να δούμε τους όρους και τις προϋποθέσεις που επέτρεψαν στους εργάτες, αγρότες και στρατιώτες της Ρωσίας με την καθοδήγηση του Μπολσεβίκικου κόμματος όχι μόνο να ανατρέψουν τον τσαρισμό αλλά και να χτίσουν τη δική τους πατρίδα και εξουσία.

Τα χρόνια που ακολούθησαν μέχρι τον Β΄ παγκόσμιο πόλεμο και την συντριπτική ήττα του χιτλεροφασισμού δεν ήσαν διόλου εύκολ α αφού η ΕΣΣΔ έπρεπε να αντέξει την ιμπεριαλιστική περικύκλωση και να αναμορφώσει όλο το εσωτερικό οικονομικοκοινωνικό της σύστημα.

Ο Α. Ροθστάιν ακολουθεί μια συστηματική ιστορική πορεία γραφής. Στο Α΄ κεφάλαιο αναφέρεται στα αίτια της Οκτωβριανής Επανάστασης. Στο Β΄ κεφάλαιο γράφει για τις πρώτες μέρες της Επανάστασης. Στο Γ΄ κεφάλαιο αναπτύσει τις θέσεις του για την ιμπεριαλιστική εισβολή και τις απόπειρες εμφυλίου πολέμου στην ΕΣΣΔ. Ακολουθεί η ανοικοδόμηση και εκβιομηχάνιση (Κεφάλαιο Δ΄) και το πέρασμα στη δεκαετία του 1930 (Κεφάλαιο Ε΄).

Στο Κεφάλαιο Στ΄ γράφει για την τριετία 1935 –έως τη σύνθηκη του Μονάχου– (1938). Στο κεφάλαιο Ζ΄ πραγρατεύεται τις προετοιμασίες της ΕΣΣΔ για τον πόλεμο και τελειώνει (Κεφάλαιο Η΄) με σειρά ντοκουμέντων για τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και την ΕΣΣΔ.

Το βιβλίο του Α. Ροθστάιν μπορεί να κατανοηθεί απόλυτα και από ένα «μη εξειδικευμένο» κοινό. Χωρίς να ταλαντεύεται παρουσιάζει τα γεγονότα με τη ματιά του αριστερού επιστήμονα αφήνοντας πολλές φορές τον αναγνώστη να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα, ακόμα κι όταν βρίσκονται έξω από τα σύνορα της ΕΣΣΔ. Σήμερα που η καπιταλιστική πολινόρθωση ξεθεμελίωσε όλες τις σοσιαλιστικές κατακτήσεις στις ανατολικές χώρες και ο ιμπεριαλισμός ρίχνει βαριά την σκιά του σ’ όλο τον κόσμο είναι επιτακτικό και αναγκαίο οι κομμουνιστές αλλά και όλοι οι προοδευτικοί άνθρωποι «να ξέρουν»· να γνωρίζουν καλά τις στροφές και τα γυρίσματα, τις ιστορίες ώστε να εμπνέονται να διδάσκονται και να ατσαλώνονται.

Από αυτήν την άποψη «Η ιστορία μιας εποχής» είναι πολύτιμο εργαλείο.

 

Μορφωτικές Εκδόσεις
Αθήνα, Μάρτης 2017

Tags: 
ΕΣΣΔ

Διάδωσέ το